Đề cương bài giảng

  Trang chủ/Các lớp học/Đề cương bài giảng

Niên đại khóa họcTất cả các khóa học xây dựng dựa trên nhau và được thực hiện theo thứ tự sau:

Điều kiện tiên quyết 101

Phát âm tiếng Anh chuẩn: hội thảo chuyên sâu kỹ năng quan trọng.

Đọc thêm 101

Điều kiện tiên quyết 201

Tiền tố Hy Lạp và Latinh, rễ và hậu tố cho y học: hội thảo chuyên sâu về kỹ năng quan trọng.

Đọc thêm 201

Pre-med 301

Tiếng Anh cho giải phẫu và sinh lý.

Đọc thêm 301

Pre-med 302

Tiếng anh ngành dược.

Đọc thêm 302

Tiếng Anh Y Khoa 401

Tiếng Anh cho thương tích, bỏng, và chấn thương lớn.

Đọc thêm 401

Tiếng Anh Y Khoa 402

Tiếng Anh về Tim mạch, Huyết học và Phổi học.

Đọc thêm 402

Tiếng Anh y khoa 501

Tiếng Anh cho giải phẫu va sinh lý.

Đọc thêm 501

Tiếng Anh Y Khoa 502

Tiếng Anh chuyên khoa Tiêu hóa, Gan mật, Nội khoa, Sản khoa / Phụ khoa và Tiết niệu.

Đọc thêm 502

Từ chối trách nhiệm

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng tienganhykhoa.com là một chương trình đào tạo tiếng Anh nâng cao chỉ chấp nhận các bác sĩ, sinh viên y khoa thực sự và một số chuyên gia y tế chăm sóc quan trọng có trình độ; ví dụ, y tá và kỹ thuật viên y tế khẩn cấp. Bạn cũng đồng ý rằng tienganhykhoa.com KHÔNG dạy về y học hay các khái niệm y học dưới bất kỳ hình thức nào; thay vào đó, kiến thức từ trước về y học, và / hoặc các lĩnh vực đồng minh của nó, là điều kiện tiên quyết bắt buộc để nhập học. Cụ thể, chúng tôi đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để tự tin thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh với bệnh nhân, nhân viên và đồng nghiệp.

Liên hệ chúng tôi

Contact Us